Nornoshk Juniks

Jeg lekte meg litt med spøkefulle aliaser i UNIX her forleden. Resultatet ble en liste med ca 500 nornoshke (nei ikke "norDnoRSke", det er søring språk...) varianter til klassiske UNIX programmer. I tillegg til en urkomisk man page (manual) på nornoshk. (beskrivelsen av kommandoen dræp er spesielt komisk useriøs)

Du kan lese selve alias filen her, og en PDF utgave av manualen her. Hvis du faktisk har lyst til å bruke dette selv, kan du laste ned en tarball her Du "installer" disse kommandoene ved ganske enkelt å source filen "nornoshk". Du må forresten bruke en UTF-8 terminal (uxterm ikke xtrem f.eks), og for å kunne lese manualen med man må du først skrive denne kommandoen: export GROFF_ENCODE=UTF-8.

Du kan source denne filen i ~/.bashrc for å installere den permanent. Men husk at aliaser ikke videreføres til sub-prosesser, hvis du vil bruke disse kommandoene i dine script må du i så fall source dem.

Jeg regner derimot sterkt med at ingen vil for alvor tenke seg å installere disse kommandoene permanent, men overraskende nok fungerer disse useriøse kommandoene helt fint i praksis :^) Her er et reelt eksempel på en innlogging (se om du kan gjette hva de originale UNIX kommandoene er):

Vælkåmen te Slækver 14.2

Du kainj lågg dæ in me jæste brukern turist me passore: bamsemoms
Så kainj du start et grafisk skrivebor me kommandoen vindåvs,
vess du føl dæ heilt jælpesløus kain du skriv kafarsken.

Ha de arti!

mekon login: dan

Password:

Linuks 4.4.118.

Last login: Sat Apr 14 13:20:56 +0200 2018 on /dev/tty1

dan@mekon:~$ kafarsken

HJÆLP(1)          General Commands Manual          HJÆLP(1)


NAVN
hjælp - hjælp uvettie fålk

BESKRIVELSE

Dettan dokumente e skreve før å hjælpe fålk å bi litt beire kjennt me
Slækver systeme, å om nødvendi JUNIKS sjenerelt.

Først må vi vel sei at mye inårmasjon e allereia tiljængeli i fårm a
bruksanvisninga.  Dissa bruksanvisnigang kalles manjfålk bla i JUNIKS
sjargången, å kanj fræmkalles me kommandoen manj. (Det e vel meint som
en slags fleip, sia manjfålk aldri læs bruksanvisninga før det e før
seint) Skriv manj man før meir infårmasjon om dettan, lægg spesielt
merke te at du kanj leite ætter manjfålk blad med kommandoen manj -k
eller kafførnå.

...

dan@mekon:~$ meins rekti
> jør
> la nommer++
> vess tæst $nommer -gt 4
> så break
> såvest
> sei $nommer
> færdi
1
2
3
4
dan@mekon:~$ før or in harru beisa dein siste sjarken?
> jør
> seiat "%s\t" $or >> spørsmål
> færdi
dan@mekon:~$ sei >> spørsmål
dan@mekon:~$ pus spørsmål
harru  beisa  dein  siste  sjarken?
dan@mekon:~$ vess tæst -z "$beisa"
> så sei næi dessværre >> spørsmål
> ellers
> sei jau >> spørsmål
> såvest
dan@mekon:~$ pus spørsmål
harru  beisa  dein  siste  sjarken?
næi dessværre
dan@mekon:~$ hau -n 1 spørsmål
harru  beisa  dein  siste  sjarken?
dan@mekon:~$ stjært -n 1 spørsmål
næi dessværre
dan@mekon:~$ dass -l spørsmål
2 spørsmål
dan@mekon:~$ fkr -q
2 + 2
4
quit
dan@mekon:~$ æe turist
Password:
turist@mekon:/home/dan$ kæmeæ
turist
turist@mekon:/home/dan$ kor
/bin/ls: cannot open directory '.': Permission denied
turist@mekon:/home/dan$ koreæ
/home/dan
turist@mekon:/home/dan$ dra
turist@mekon:~$ kor
Desktop Documents Downloads Music Pictures Videos bin
turist@mekon:~$ døtt /tmp/jæstebok
turist@mekon:~$ hade
exit
dan@mekon:~$ kæmeæ
dan
dan@mekon:~$ kæmedu -a
Linux mekon 4.4.118 #2 SMP Sun Feb 25 14:30:46 CST 2018 x86_64 Intel...
dan@mekon:~$ fj /tmp/jæstebok
rm: remove write-protected regular empty file '/tmp/jæstebok'? y
rm: cannot remove '/tmp/jæstebok': Operation not permitted
dan@mekon:~$ basta rm /tmp/jæstebok
Password:
dan@mekon:~$ kae rm
rm          (1) - remove files or directories
dan@mekon:~$ kore rm
rm: /usr/bin/rm /bin/rm /opt/plan9/bin/rm /usr/man/man1/rm.1.gz
dan@mekon:~$ kafførnå apropos
apropos       (1) - search the whatis database for strings
dan@mekon:~$ finn sjark spørsmål
harru  prøvd  dein  siste  sjarken?
dan@mekon:~$ koræladn spørsmål
locate: warning: database ... is more than 8 days old
dan@mekon:~$ huskteng
Password:
dan@mekon:~$ koræladn spørsmål
/home/dan/spørsmål
dan@mekon:~$ leit -name spørsmål
./spørsmål
dan@mekon:~$ søv 60 &
[1] 5379
dan@mekon:~$ jåbban
[1]+ Running         sleep 60 &
dan@mekon:~$ dræp 5379
dan@mekon:~$ jåbban
[1]+ Terminated       sleep 60
      

Aliasene er fokusert rundt Slackware og KDE, men det meste vil også være relevant for andre distroer. Andre morsomme eksempler fra alias filen:

kaedetta='echo "$0"'
koffør='echo "$?"'
dæmseinoat='echo "$@"'
kjærring=usermod # førsøk å jør nån endringa på fyrn
gruppepræss=groupmod # bestæm kosjn gruppa ska oppfør sæ
tørka=clear
ænglish=aspell
søring='aspell --lang no'
vimenn=vim # tækst editor før menn
maxmekker=emacs (også maxm) # klæphæsjli månster, mein nån lik han
lano=nano # barnevænnli tækst editor
ha=mc # Hells Angels
æskabære='/.configure'
kok=make (også kalt lag) # kok i hop nå greier
mølja='sudo (./configure && make && make install)'
kkk=gcc # Ku Kokebok Kolleksjon, laga a nån fanatikera
kutråkk=gnuplot
svin=perl # Ikje kast pærla før svin!
støkt=python
fant=php # småonga såm driv me hærværk
fyll=clisp # når fålk bejynne å lispe har di drokke før my
=od # førklar binært uførståeli jåss
bæng=ping # teps: bæng -c 3, så bæng du han ikje før my
heint=wget
krøll=curl
snik=ssh # snik dæ usett inn bakdøra
smugl=scp
sjark=wireshark # trål opp uhumskheita i nætte
råner=audacity # bærre rånera bruke Audi i byen!
jul=clementine # det e da man spis klementina
skrei=dolphin
otermeis=thunderbird (også kalt lynmåse)
rævoter=firefox (også kalt brannræv)
stjæl=transmission (også kalt girkassa)
ækling=gimp # "gimp" på ængelsk betyr en ækling
blækkflækk=inkscape
kvinnprat=hexchat (også kalt hæksprat)
sjå=gwenview
dompapp=pidgin
dåss=uxterm
vhs=vlc

Og manje anjer :^)

Oppdatering: ny distro -- Slappfesk!

Jeg har publisert en ny distro med navn Slappfesk. Den er basert på Slackware Live current og kan lestes ned her. Utenom visse valg av applikasjoner, har denne distroen tre unike forskjeller fra Slackware live:

Noen screenshots: